8 listopada, 2022

Cyfrowy Notariusz, czyli publikacja dokumentów w BlockChain

„Cyfrowy Notariusz” to usługa polegająca na integracji platformy BFT z siecią BlockChain. 

BlockChain czyli łańcuch bloków, technologia rozproszonego rejestru to rodzaj zdecentralizowanej, współdzielonej bazy danych, gdzie funkcja serwera centralnego zostaje rozproszona pomiędzy wielu użytkowników.

Cechą charakterystyczną tej technologii jest decentralizacja, tzn. aby system mógł funkcjonować, nie jest potrzebny żaden główny element infrastruktury. Wszystkie dane transakcji zapisywane są między sobą przez poszczególnych użytkowników, bez udziału systemu centralnego. Informacje te przechowywane są w formie bloków. Każdy z bloków może zawierać określoną ilość danych. Gdy blok się zapełni, powstaje kolejny blok. W ten sposób powstaje pewien rodzaj łańcucha, co wyjaśnia nazwa tej technologii (BlockChain = łańcuch bloków).                               

Bloki w łańcuchu są podpisywane z użyciem protokołu P2P (peer-to-peer). Jest to model komunikacji w sieci komputerowej, który zapewnia te same uprawnienia wszystkim użytkownikom sieci (hostom). Wprowadzony do BlockChain wpis jest sprawdzany i musi być podpisany kryptograficznie. Co najważniejsze – każdy blok zawiera zaszyfrowaną informację z poprzedniego bloku. A więc wprowadzenie dodatkowej struktury, niedopasowanej do poprzedniej, skutkowałoby rozłączeniem wszystkich kolejnych bloków.  Z tego właśnie względu technologia BlockChain jest przełomowa w kwestii bezpieczeństwa. Bloków transakcyjnych nie można usunąć. Cała struktura jest szyfrowana, stabilna i historycznie niezmienna.                                                                                            

Technologia BlockChain jest dziś wykorzystywana głównie przez kryptowaluty, ale nie tylko. Można ją wykorzystywać także do tworzenia tzw. smart-kontraktów, czyli zdalnego zawierania umów.                                                                                                                                                          

Przykład akceptacji przy pomocy integracji z Metamask

Cyfrowy Notariusz to usługa, która polega na umieszczaniu dokumentów w sieci BlockChain, gdzie podlegać mają tokenizacji i zapisowi cyfrowych metadanych.                                                                                                 

Usługa Cyfrowego Notariusza charakteryzuje się tym, że dokument nie tylko jest autoryzowany i poświadczany, ale również zarchiwizowany wraz z metadanymi do automatycznego procesu.                                                                                                     

Typy SmartContractów obsługiwane przez platformę

Proces rozpoczyna się zaimportowaniem dokumentu do serwisu BFT. Następnie dokument zostaje zaszyfrowany algorytmem haszującym. Następnie wprowadzane są informacje o dokumencie (metadane), możliwa jest dodatkowa animizacja, umieszczana jest informacja o stronach transakcji oraz określana dostępność tych informacji – czy mają być publiczne (dostępne dla każdego) czy prywatne (dostępne po autoryzacji).                                                                    

W przypadku informacji publicznych, każdy wchodzący na stronę dedykowaną dokumentowi, może je zobaczyć. W przypadku kiedy dane zostały oznaczone jako prywatne – dostęp do nich ma jedynie właściciel dokumentu, strony posiadające token NFT oraz osoby posiadające klucz dostępu. Autoryzacyjny klucz (token dostępu) skojarzony z dokumentem jest generowany w systemie przez właściciela dokumentu i posiada określony termin ważności, po upływie którego przestaje być aktywny. Właściciel może przekazać go osobie zainteresowanej, by ta po wejściu na stronę z danym dokumentem i wprowadzeniu autoryzacyjnego klucza mogła uzyskać dostęp do informacji.                                         

OpenSea podgląd przykładowego tokenu NFT

          

Właściciel dokumentu, administrator generuje tokeny NFT, publikuje w bazie BlockChain odnośnik do dokumentu.  Następnie właściciel dokumentu, administrator przekazuje stworzone tokeny stronom, sygnatariuszom. Transfer tokenu jest potwierdzeniem złożenia podpisu na dokumencie przez stronę i jest udokumentowany w bazie BFT.  

Platforma BFT umożliwia dostęp do informacji zawartych dokumencie. Dostęp jest możliwy za pomocą linku