BlockChain Financial Platform

Projekt Nr POPW.01.01.02-06-0064/21 „BlockChain Financial Platform” współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Tytuł projektu: „BlockChain Financial Platform”

Cel ogólny projektu: Opracowanie innowacyjnej platformy analityczno-raportowej pozwalającej przetwarzać dokumenty XBRL, oraz publikować w BlockChain

Planowane efekty: Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny platformy pozwalającej na realizacje załadowanie do systemu sprawozdania XBRL opartego o taksonomie ESEF lub US:GAAP, oraz innych ustrukturyzowanych danych użytkownika. Na zgromadzonych danych możliwe będzie uruchamianie algorytmów ML, które mogą być użyte do segmentacji lub weryfikacji poprawności danych. Dodatkową funkcjonalnością będzie możliwość upublicznienia dokumentów poprzez ich publikacje w BlockChain.

Wartość projektu: 1 228 788,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 999 192,00 zł