BlockChain Financial Platform

Projekt Nr POPW.01.01.02-06-0064/21 „BlockChain Financial Platform” współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Tytuł projektu: „BlockChain Financial Platform”

Cel ogólny projektu: Opracowanie innowacyjnej platformy analityczno-raportowej pozwalającej przetwarzać dokumenty (głównie finansowe), publikować je w BlockChain. Platforma ma podnieść wiarygodność podmiotów m.in w obszarze finansów

Planowane efekty: Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny platformy pozwalającej na załadowanie do systemu sprawozdania XBRL opartego o taksonomie ESEF lub US:GAAP, oraz innych ustrukturyzowanych danych użytkownika. Na zgromadzonych danych możliwe będzie uruchamianie algorytmów Machine Learning (ML). System będzie dawał możliwość upublicznienia dokumentów poprzez ich publikacje w BlockChain i ich tokenizacje. Tworzony ekosystem umożliwia tworzenie metobiektów.

Wartość projektu: 1 228 788,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 999 192,00 zł