Realizacja projektu, zapytania ofertowe

Projekt Nr POPW.01.01.02-06-0064/21 „BlockChain Financial Platform” współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Informacja o projekcie: BlockChain Financial Platform

Celem ogólnym projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy analityczno-raportowej pozwalającej przetwarzać dokumenty (głównie finansowe), publikować je w BlockChain. Platforma ma podnieść wiarygodność podmiotów m.in w obszarze finansów

Poniżej umieszczono listę przetargów i zapytań o cenę jakie zostały opublikowane w ramach realizacji projektu:

Postępowania: