14th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Ho Chi Minh City, Vietnam, 28-30 XI 2022

Przy współpracy z uczelnią wyższą powstał artykuł napisany przez naukowców z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, na temat przetwarzania i walidacji plików XBRL: „Common graph representation of different XBRL taxonomies” Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji ACIIDS 2022 (Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) Platforma BFT24 posłużyła jako narzędzie badań i walidacji tworzonych modeli.[…]

Global User Conference 2022, Dania, Billund, 3-4 X 2022

W ramach szukania partnerów i dostosowywania platformy do podpisu cyfrowego do nowych obszarów wzięliśmy udział w październiku w konferencji dotyczącej systemów QUALITY – Global User Conference 2022 – organizowaną przez firmę QDA Solution w Billund w Danii (https://www.qda-solutions.com/global-user-conference-2022/) Konferencja była dedykowana do rozwiązań z obszaru jakości FMEA, SCP, czyli szerokorozumianych narzędzi CAQ (kompleksowe, komputerowe wsparcie[…]

Wolves Summit, Wrocław, 24-27.V.2022

Mamy przyjemność zaprezentować platformę BFT24 na targach/konferencji poświęconej największym innowacją w kraju i zagranicą Wolves Summit 2022 Jeśli tylko masz chwile zapraszamy na nasze wirtualne stoisko Nie tylko zapoznasz się z naszym rozwiązaniem ale również nasz specjalista z obszaru XBRL/BlockChain odpowie na Twoje pytania.