14th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Ho Chi Minh City, Vietnam, 28-30 XI 2022

Przy współpracy z uczelnią wyższą powstał artykuł napisany przez naukowców z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, na temat przetwarzania i walidacji plików XBRL: „Common graph representation of different XBRL taxonomies”

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji ACIIDS 2022 (Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems)

Platforma BFT24 posłużyła jako narzędzie badań i walidacji tworzonych modeli.

Zapraszamy chętnych do współpracy przy publikacjach naukowych.