14th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Ho Chi Minh City, Vietnam, 28-30 XI 2022

Przy współpracy z uczelnią wyższą powstał artykuł napisany przez naukowców z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, na temat przetwarzania i walidacji plików XBRL: „Common graph representation of different XBRL taxonomies” Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji ACIIDS 2022 (Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) Platforma BFT24 posłużyła jako narzędzie badań i walidacji tworzonych modeli.[…]

Realizacja projektu, zapytania ofertowe

Projekt Nr POPW.01.01.02-06-0064/21 „BlockChain Financial Platform” współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Informacja o projekcie: BlockChain Financial Platform Celem ogólnym projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy analityczno-raportowej pozwalającej przetwarzać dokumenty (głównie finansowe), publikować je w BlockChain. Platforma ma podnieść[…]