BlockChain Financial Platform

Projekt Nr POPW.01.01.02-06-0064/21 „BlockChain Financial Platform” współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Tytuł projektu: „BlockChain Financial Platform” Cel ogólny projektu: Opracowanie innowacyjnej platformy analityczno-raportowej pozwalającej przetwarzać dokumenty XBRL, oraz publikować w BlockChain Planowane efekty: Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek polski[…]